இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

0 words

0 0
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Chinese

Word Translation
Languages: Тамильский, Китайский, подробнее...
Уроки: Тамильский-Китайский, подробнее...