பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Разнастайныя прыслоўі 1Язык слова: Tamil
Язык перевода: Belarusian


Word  ·  Translation
(அதைக்) காட்டிலும்  ·  дакладней
அங்கே  ·  там
அடிக்கடி  ·  часта
அதிகமாக  ·  яшчэ
அது இருக்கட்டும் ...  ·  дарэчы…
அநேகமாக  ·  можа быць
அநேகமாக ... போலும்  ·  мажліва
அப்பொழுது  ·  тады
அரிதாக  ·  рэдка
அறவே  ·  наогул
ஆகையால்  ·  такім чынам
இங்கே  ·  тут
இன்னும்  ·  усё яшчэ
உண்மையிலேயே  ·  на самай справе
உறுதியாக  ·  вядома
எங்கே  ·  дзе
எத்தனை  ·  колькі
என்ன  ·  што
எப்படி  ·  як
எப்பொழுதும்  ·  заўсёды
எவ்வளவு  ·  колькі
ஏனெனில்  ·  таму што
ஏன்  ·  чаму
ஒன்றாக  ·  разам
ஒருபோதும் இல்லை  ·  ніколі
ஒரே ஒரு  ·  толькі
கிட்டத்தட்ட  ·  амаль
கூட  ·  таксама
சிறிது  ·  нешмат
சில வேளைகளில்  ·  калі-нікалі
தலைகீழாக  ·  дагары нагамі
நடுவில்  ·  пасярэдзіне
நன்கு  ·  добра
நிச்சயமாக  ·  канешне
நிறைய  ·  шмат
பொதுவாக  ·  з большага
போதுமான  ·  дастаткова
மிகப் பல  ·  вельмі шмат
மிகவும்  ·  вельмі
மிகவும்  ·  даволі
மிகுதியாக  ·  вельмі шмат
மீண்டும்  ·  зноў
முன்னாள்  ·  у мінулым
மேலும்  ·  таксама
மோசமாக  ·  дрэнна
யார்  ·  хто
வலது பக்கம் வெளியே  ·  навыварат
வழக்கமாக  ·  звычайна