குடும்பம் - Сям`я

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Мама, папа, сваякі. Сям`я - гэта святое
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Belarusian
45 words
Word  ·  Translation
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு  ·  сустракацца (з кімсьці)  

(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்  ·  ажаніцца (з кімсьці)  

அத்தை  ·  цётка  
இரட்டை  ·  блязнец  
உறவினர்கள்  ·  сваякі  
உறுப்பினர்  ·  член  
கணவன்  ·  мужык, гаспадар  
கல்யாணம்  ·  вяселле  
காதலன்  ·  хлопец  
காதலி  ·  дзяўчына  
குடும்பம்  ·  сям`я  
குழந்தை  ·  дзіця  
சகோதரன்  ·  брат  
சகோதரி  ·  сястра  
சந்ததி  ·  нашчадак  
ஜோடி  ·  пара  
தந்தை  ·  бацька  
தாத்தா  ·  дзядуля  
தாத்தா பாட்டி  ·  прабацькі  
தாய்  ·  маці  
திருமண உடை  ·  святочны ўбор  
திருமண தினம்  ·  угоддзе вяселля  
திருமணம்  ·  шлюб  
பாட்டி  ·  бабуля  
பெற்றோர்  ·  бацькі  
பேத்தி  ·  унучка  
பேரக்குழந்தைகள்  ·  унукі  
பேரன்  ·  унук  
மகன்  ·  сын  
மகள்  ·  дачка  
மனைவி  ·  жонка, гаспадыня  
மருமகன்  ·  пляменнік  
மருமகள்  ·  пляменніца  
மாமனார்  ·  цесць, свёкр  
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி  ·  стрыечны брат  

மாமா  ·  дзядзька  
மாமியார்  ·  цешча, свякроў  
மாற்றாந்தந்தை  ·  айчым  
மாற்றாந்தாய்  ·  мачаха  
மாற்றான் சகோதரன்  ·  зводны брат  
மாற்றான் பெற்றோர்  ·  прыемныя бацькі  
முப்பாட்டி  ·  прабабуля  
முழு குடும்பம்  ·  уся сям`я  
மூதாதையர்  ·  продак  
மைத்துனி  ·  нявестка, залоўка  

Эссе

குடும்பம் (Тамильский)