Mda 2 - เวลา 2

Usipoteze mda wako. Jifunze maneno mapya. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ
Примеры использования
Язык слова: Swahili
Язык перевода: Thai
22 words
Word  ·  Translation
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·