Watu: Jamaa, Marafiki, Maadui - คน: ญาติ เพื่อน ศัตรู43 words

0 0
Язык слова: Swahili
Язык перевода: Thai
Word Translation
      0 0 adui    ศัตรู
      0 0 busu    หอม
      0 0 elewa    เข้าใจ
      0 0 fungu la maua    ช่อดอกไม้
      0 0 jina    ชื่อ
      0 0 jina la kwanza    ชื่อต้น
      0 0 jina la mwisho    นามสกุล
      0 0 jirani    เพื่อนบ้าน
      0 0 kama mwenda wazimu    ราวกับคนบ้า
      0 0 kisanamu    โปสการ์ด
      0 0 kubusiana    จูบกัน
      0 0 kubusu    จูบ
      0 0 kuchukia    เกลียด
      0 0 Kukosea    ผิด
      0 0 kupenda    รัก
      0 0 kusalimiana    จับมือทักทาย
      0 0 kusema uwongo    โกหก
      0 0 kutumaini    หวัง
      0 0 Kuwa sahihi    ถูกต้อง
      0 0 mfiwa    เป็นหม้าย
      0 0 mgeni    แขก
      0 0 Mkaazi wa nyumba sawa    ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
      0 0 mpumbavu    คนบ้า
      0 0 msichana    เด็กหญิง
      0 0 mtoto    เด็กทารก
      0 0 mtu    คน
      0 0 Mvulana    เด็กชาย
      0 0 mwanamke    ผู้หญิง
      0 0 mwanaume    ผู้ชาย
      0 0 mwenzangu    เพื่อนผู้ชาย
      0 0 penda    ความรัก
      0 0 pole    เสียใจ
      0 0 rafiki    เพื่อน
      0 0 saidia    การช่วย
      0 0 sauti    เสียง
      0 0 uke    เป็นหญิง
      0 0 ukweli    ความจริง
      0 0 umati    ฝูงชน
      0 0 urongo    คำโกหก
      0 0 ushauri    คำแนะนำ
      0 0 uume    เป็นชาย
      0 0 watu    คน
      0 0 zawadi    ของขวัญ
Languages: Суахили, Тайландский, подробнее...
Уроки: Суахили-Тайландский, подробнее...