Tid 1 - 시간1

Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기

53 words

0 0
Язык слова: Norwegian
Язык перевода: Korean
Word Translation
      0 0 den fjerne fortiden    먼 과거
      0 0 den fjerne framtiden    먼 미래
      0 0 den nære fortiden    얼마 전
      0 0 den nære framtiden    조만간
      0 0 Det er midt på dagen.    정오예요.
      0 0 en årstid    계절
      0 0 en dag   
      0 0 en ettermiddag    오후
      0 0 en ferie    휴일
      0 0 en halvtime    30분
      0 0 en kalender    달력
      0 0 en kveld    저녁
      0 0 en måned   
      0 0 en morgen    아침
      0 0 en natt   
      0 0 en stoppeklokke    스톱워치
      0 0 en time   
      0 0 en uke   
      0 0 et år   
      0 0 et århundre    세기
      0 0 et millennium    천 년
      0 0 et minutt   
      0 0 et sekund   
      0 0 et skjema    스케줄
      0 0 et solur    해시계
      0 0 et timeglass    모래시계
      0 0 forgårs    그저께
      0 0 fortiden    과거
      0 0 framtiden    미래
      0 0 helgen    주말
      0 0 Hva er klokken?    몇 시예요?
      0 0 Hvilken dag er det i dag?    무슨 요일이예요?
      0 0 i dag    오늘
      0 0 i går    어제
      0 0 i morgen    내일
      0 0 kvart over    …시 15분
      0 0 kvart på    …15분 전
      0 0 med en gang    지금 당장
      0 0 middelalderen    중세 시대
      0 0 midnatt    자정
      0 0 midt på dagen    정오
      0 0 nå for tiden    최근에
      0 0 nylig    최근에
      0 0 nyttår    새해 첫 날
      0 0 om en time    지금부터 한 시간
      0 0 overmorgen    모레
      0 0 på den tiden    그 당시에
      0 0 presis    정각에
      0 0 samtidig    동시에
      0 0 sen    늦게
      0 0 Siden når?    언제부터?
      0 0 tidlig    일찍
      0 0 vanligvis    대개
Languages: Норвежский, Корейский, подробнее...
Уроки: Норвежский-Корейский, подробнее...