Διάφορα επιρρήματα 2 - Adverbia Varia II


Примеры использования, Эссе
Язык слова: Greek
Язык перевода: Latin
43 words
Word  ·  Translation
 ·  etiam  
 ·  alias  
 ·  absolute  
 ·  lente  
 ·  sero  
 ·  scilicet  
 ·  cito  
 ·  mobiliter  
 ·  spontanee  
 ·  maxume  
 ·  tamen  
 ·  extra  
 ·  tum  
 ·  fortunate  
 ·  iam  
 ·  melior  
 ·  quopiam  
 ·  pri  
 ·  probe  
 ·  post  
 ·  minus  
 ·  longe  
 ·  facunde  
 ·  intra  
 ·  maturus  
 ·  plus  
 ·  nullibi  
 ·  prius  
 ·  consulte  
 ·  nuper  
 ·  coram  
 ·  antequam  
 ·  silentiose  
 ·  serio  
 ·  laevus  
 ·  dexter  
 ·  revera  
 ·  assidue  
 ·  tandem  
 ·  nunc  
 ·  patienter  
 ·  quippe  
 ·  melior  

Эссе

Διάφορα επιρρήματα 2 (Греческий)


Adverbia Varia II (Латинский)