مقیاس و اندازه گیری - Одиницi вимiру

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟. Дюйми або сантиметри? А ти перейшов на метричну систему мір?!

32 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 اندازه گرفتن    вимірювати (vymіrjuvaty)
      0 0 بالا    високий (vysokyj)
      0 0 بخش    частина (chastyna)
      0 0 بلند    довгий (dovhyj)
      0 0 بلندی    зріст (zrіst)
      0 0 بیشتر    більше (bіl'she)
      0 0 حد    обмеження (obmezhennja)
      0 0 خالی    порожній (porozhnіj)
      0 0 درجه    градус (hradus)
      0 0 درصد    відсоток (vіdsotok)
      0 0 دور    далеко (daleko)
      0 0 سطح    рівень (rіven')
      0 0 سنگین    важкий (vazhkyj)
      0 0 ضخامت    товщина (tovshchyna)
      0 0 طول    довжина (dovzhyna)
      0 0 لیتر    літр (lіtr)
      0 0 متر    метр (metr)
      0 0 متوسط    середній (serednіj)
      0 0 مقیاس    ваги (vahy)
      0 0 میانگین    середній (serednіj)
      0 0 نیم    половина (polovyna)
      0 0 وزن    вага (vaha)
      0 0 وزن کردن    зважувати (zvazhuvaty)
      0 0 وسیع    широкий (shyrokyj)
      0 0 پوند    фунт (funt)
      0 0 کم    низький (nyz'kyj)
      0 0 کمتر    менше (menshe)
      0 0 کمیت    кількість (kіl'kіst')
      0 0 کیلوگرم    кілограм (kіlohram)
      0 0 یک جفت    пара (para)
      0 0 یک دوجین    дюжина (djuzhyna)
      0 0 یک قطعه    шматок (shmatok)
Languages: Персидский, Украинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Украинский, подробнее...