آموزش و پرورش 1 - Освіта 1

همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه. Все про школу, інститут, університет

49 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آموزش دادن    вчити (vchyty)
      0 0 امتحان    іспит (іspyt)
      0 0 ایده    ідея (іdeja)
      0 0 تخته سیاه    дошка (doshka)
      0 0 ترکیب    комбінація (kombіnatsіja)
      0 0 تعطیلات    канікули (kanіkuly)
      0 0 تفسیر کردن    коментар (komentar)
      0 0 تقسیم    ділити (dіlyty)
      0 0 تمرین    вправа (vprava)
      0 0 تکلیف    домашня робота (domashnja robota)
      0 0 حقیقت    правда (pravda)
      0 0 خط    лінія (lіnіja)
      0 0 خط کش    лінійка (lіnіjka)
      0 0 دانش آموز    студент (student)
      0 0 دانش آموز    учень (uchen')
      0 0 دانشگاه    університет (unіversytet)
      0 0 درس    курс (kurs)
      0 0 درک کردن    розуміти (rozumіty)
      0 0 دفتر یادداشت    зошит (zoshyt)
      0 0 سال تحصیلی    навчальний рік (navchal'nyj rіk)
      0 0 شمردن    рахувати (rakhuvaty)
      0 0 شیمی    хімія (khіmіja)
      0 0 صفحه کلید    клавіатура (klavіatura)
      0 0 علامت سوال    знак питання (znak pytannja)
      0 0 علوم کامپیوتر    інформатика (іnformatyka)
      0 0 فرهنگ لغت    словник (slovnyk)
      0 0 فهرست    список (spysok)
      0 0 قانون    правило (pravylo)
      0 0 ماشین حساب    калькулятор (kal'kuljator)
      0 0 مانیتور    монітор (monіtor)
      0 0 مداد    олівець (olіvets')
      0 0 مدرسه    школа (shkola)
      0 0 مطالعه کردن    вчитися (vchytysja)
      0 0 موزه    музей (muzej)
      0 0 نشان نقطه گذاری    розділовий знак (rozdіlovyj znak)
      0 0 نماد    символ (symvol)
      0 0 نمره    оцінка (otsіnka)
      0 0 نوع    тип (typ)
      0 0 نیمسال    семестр (semestr)
      0 0 ورق    аркуш (arkush)
      0 0 پرونده    папка (papka)
      0 0 چاپگر    принтер (prynter)
      0 0 کامپیوتر    комп`ютер (komp`juter)
      0 0 کتاب    книга (knyha)
      0 0 کتابخانه    бібліотека (bіblіoteka)
      0 0 کلاس درس    класна кімната (klasna kіmnata)
      0 0 کلمه    слово (slovo)
      0 0 گیره کاغذ    скріпка (skrіpka)
      0 0 یکسان بودن    бути рівним (buty rіvnym)
Languages: Персидский, Украинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Украинский, подробнее...