کار، تجارت، اداره - Trabalho, Negócios, Escritório

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. Não trabalhe tanto. Descanse, aprenda palavras sobre trabalho

44 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Portuguese
Word Translation
      0 0 اجباری    obrigatório
      0 0 اختلال    uma desordem
      0 0 استفاده کردن    utilizar
      0 0 ایده    uma ideia
      0 0 تامین کردن    fornecer
      0 0 تجارت    negócios
      0 0 تجربه    uma experiência
      0 0 تعطیلات    umas férias
      0 0 تعمیر کردن    reparar
      0 0 تمبر    um selo
      0 0 جلسه    uma entrevista
      0 0 حسابداری    contabilidade
      0 0 دفتر    um escritório
      0 0 رئیس    um chefe
      0 0 روزنامه    um jornal
      0 0 روش    um método
      0 0 سفارش    ordem
      0 0 صرف نظر کردن    cancelar
      0 0 ماشین حساب    uma calculadora
      0 0 مالک    um proprietário
      0 0 مجله    uma revista
      0 0 مدیریت    administração
      0 0 مسئوليت    responsabilidade
      0 0 مشکل    um problema
      0 0 موس    um rato
      0 0 میز    uma secretária
      0 0 نامه    uma carta
      0 0 پاکت    um envelope
      0 0 پوشه    um ficheiro
      0 0 پیشنهاد دادن    oferecer
      0 0 چاپگر    uma impressora
      0 0 کار کردن    trabalhar
      0 0 کارآمد    eficiente
      0 0 کارخانه    uma fábrica
      0 0 کارمند    um empregado
      0 0 کامل    completo
      0 0 کامپیوتر    um computador
      0 0 کتاب    um livro
      0 0 کپی کردن    copiar
      0 0 کیف کوچک    uma pasta
      0 0 گزارش    um comentário
      0 0 گزارش    um relatório
      0 0 گیره کاغذ    um clipe
      0 0 یادداشت    um bilhete
Languages: Персидский, Португальский, подробнее...
Уроки: Персидский-Португальский, подробнее...