مقیاس و اندازه گیری - Dimensiones

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟.

29 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: Latin
Word Translation
      0 0 اندازه گرفتن metior
      0 0 بالا alte
      0 0 بخش pars
      0 0 بلند longus
      0 0 بلندی altitudo
      0 0 بیشتر plus
      0 0 حد finis
      0 0 خالی inantis
      0 0 درجه quantitas
      0 0 دور longe
      0 0 سنگین gravis
      0 0 ضخامت densitas
      0 0 طول longitudo
      0 0 لیتر litrum
      0 0 متر metrum
      0 0 متوسط mediocris
      0 0 مقیاس libra
      0 0 میانگین mediocris
      0 0 نیم dimidium
      0 0 وزن pondus
      0 0 وزن کردن pensare
      0 0 وسیع latus
      0 0 پوند libra
      0 0 کم demissus
      0 0 کمتر minus
      0 0 کمیت copia
      0 0 کیلوگرم chiliogrammum
      0 0 یک جفت jugum
      0 0 یک قطعه pars
Languages: Персидский, Латинский, подробнее...
Уроки: Персидский-Латинский, подробнее...