ساختمان‌ها و سازمان‌ها - Aedificia, Constitutiones

کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها.

Язык слова: Farsi
Язык перевода: Latin


Word >> Translation
colymbus
0 0
ripa
0 0
turris
0 0
valetudinarium
0 0
pharmacopolium
0 0
scola
0 0
universitas
0 0
officina
0 0
bracina
0 0
carcer
0 0
aedificium
0 0
legatio
0 0
aeriportus
0 0
apotheca
0 0
castrum
0 0
castrum
0 0
meschita
0 0
templum
0 0
pistrinum
0 0
deversorium
0 0
circus
0 0
pons
0 0
fabrica
0 0
bibliotheca
0 0
libraria
0 0
ecclesia
0 0