Verschillende Werkwoorden 2 - Разнастайныя дзеясловы 266 words

0 0
Язык слова: Dutch
Язык перевода: Belarusian
Word Translation
      0 0 antwoorden адказваць
      0 0 bedriegen падманваць
      0 0 beloven абяцаць
      0 0 beschermen абараняць
      0 0 betekenen пазначаць
      0 0 blazen дзьмухаць
      0 0 breken ламаць
      0 0 buigen гнуць
      0 0 controleren праверыць
      0 0 creëren ствараць
      0 0 drogen сушыць
      0 0 een fout maken памыляцца
      0 0 ergeren дакучаць
      0 0 fronsen хмурыць бровы
      0 0 gehoorzamen падпарадкавацца
      0 0 geloven верыць
      0 0 grappen maken жартаваць
      0 0 herhalen паўтараць
      0 0 iets aandraaien закручваць што-небудзь
      0 0 iets losdraaien выкручваць што-небудзь
      0 0 in staat zijn магчы
      0 0 klagen скардзіцца
      0 0 kletsen балбатаць
      0 0 laten дазваляць
      0 0 laten vallen губляць
      0 0 leegmaken спустошыць
      0 0 loslaten адпускаць
      0 0 lukken дабіцца поспехаў
      0 0 niet gehoorzamen не падпарадкавацца
      0 0 onthouden памятаць
      0 0 ontmoeten сустракаць
      0 0 ontvouwen разгортваць
      0 0 ontwaken прачынацца
      0 0 overhalen угаворваць
      0 0 plaatsvinden праходзіць
      0 0 redden ратаваць
      0 0 scheiden падзяліць
      0 0 scheuren разрываць
      0 0 schudden трасці
      0 0 stelen красці
      0 0 storen турбаваць
      0 0 teruggeven вяртаць
      0 0 uitleggen тлумачыць
      0 0 uitnodigen запрашаць
      0 0 vangen захопліваць
      0 0 vastmaken далучаць
      0 0 vechten біцца
      0 0 veranderen змяняць
      0 0 verbieden забараняць
      0 0 verliezen губляць
      0 0 verslaan біць
      0 0 verveeld zijn сумаваць
      0 0 vervelen уганяць у нуду
      0 0 verwijderen выдаляць
      0 0 vloeiend spreken свабодна размаўляць
      0 0 volgen пратрымлівацца
      0 0 vullen напоўніць
      0 0 wassen мыць
      0 0 wennen aan прызвычаіцца да
      0 0 wensen жадаць
      0 0 weten ведаць
      0 0 willen хацець
      0 0 wissen выціраць
      0 0 zich ontspannen расслабляцца
      0 0 zich zorgen maken om клапаціцца пра
      0 0 zinken тануць
Languages: Голландский, Белорусский, подробнее...
Уроки: Голландский-Белорусский, подробнее...