ไม่เคลื่อนไหว  -  ακίνητος

ไม่เคลื่อนไหว - ακίνητος



Usage Examples

ไม่เคลื่อนไหว (Thailandeza)


ακίνητος (Greceasca)