குளிர் அடைதல்  -  замръзвам

Usage Examples

குளிர் அடைதல் (Tamil)


замръзвам (Bulgara)