மழை பொழிதல்  -  вали дъжд

Usage Examples

மழை பொழிதல் (Tamil)


вали дъжд (Bulgara)