A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale


  

Churches, theatres, train stations, stores. Biserici, teatre, gări, magazine


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald


  

  

All about red, white and blue. Totul despre roșu, alb și albastru


  

All about school, college, university. Totul despre școală, colegiu, universitate


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale


  

What would be our life without art? An empty shell. Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață


  

All about love, hate, smell and touch. Totul despre dragoste, ură, miros si atingere


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.


  

Part two of yummy lesson. Partea a 2 a a lecției delicioase


  

Know the world where you live. Cunoaște lumea în care trăiești


  

Know how to socialize with people. Învață cum să socializezi cu oamenii  

How to tell doctor about your headache. Cum să comunici doctorului ce te doare


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi


  

How to describe people around you. Cum să descrii persoanele care te inconjoară.


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii


  

Move slowly, drive safely.. Deplasați-vă încet, conduceți preventiv


  

Preserve nature, your mother!. Păstrați natura, mama voastră!


  

One, two, three… Millions, billions. Unu, doi trei…Milioane, miliarde


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!  

  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.