ตัวเลข - Numerot

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Yksi, kaksi, kolme.. Miljoona, miljardi

31 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Thai
Limbaj de traducere: Finnish
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    numero
      0 0 ตัวเลขดิจิท    luku
      0 0 พัน    tuhat
      0 0 พันล้าน    miljardi
      0 0 ยี่สิบ    kaksikymmentä
      0 0 ร้อย    sata
      0 0 ล้าน    miljoona
      0 0 สอง    kaksi
      0 0 สาม    kolme
      0 0 สามสิบ    kolmekymmentä
      0 0 สิบ    kymmenen
      0 0 สิบสอง    kaksitoista
      0 0 สิบสาม    kolmetoista
      0 0 สิบเอ็ด    yksitoista
      0 0 สี่    neljä
      0 0 สี่สิบ    neljäkymmentä
      0 0 หก    kuusi
      0 0 หกสิบ    kuusikymmentä
      0 0 หนึ่ง    yksi
      0 0 ห้า    viisi
      0 0 ห้าสิบ    viisikymmentä
      0 0 อันดับที่    järjestysluku
      0 0 อันดับสอง    toinen
      0 0 อันดับสาม    kolmas
      0 0 อันดับหนึ่ง    ensimmäinen
      0 0 เก้า    yhdeksän
      0 0 เก้าสิบ    yhdeksänkymmentä
      0 0 เจ็ด    seitsemän
      0 0 เจ็ดสิบ    seitsemänkymmentä
      0 0 แปด    kahdeksan
      0 0 แปดสิบ    kahdeksankymmentä
Languages: Thailandeza, Finlandeza, more...
Lectii: Thailandeza-Finlandeza, more...