பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 1Limbaj de cuvinte: Tamil
Limbaj de traducere: Polish

Languages

Tamil, Poloneza, more