பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Limbaj de cuvinte: Tamil
Limbaj de traducere: Norwegian

Languages

Tamil, Norvegiana, more