கல்வி 1 - 教育一

பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி. 所有關於學校, 學院, 大學

Limbaj de cuvinte: Tamil
Limbaj de traducere: Chinese



Word  ·  Translation
அகராதி  · 
அச்சுப்பொறி  · 
அருங்காட்சியகம்  · 
அரையாண்டுப் பருவம்  · 
உண்மை  · 
எண்ணுதல்  · 
கணினி  · 
கணினி அறிவியல்  · 
கணினித் திரை  · 
கரும்பலகை  · 
கற்பித்தல்  · 
கால்குலேட்டர்  · 
குறிப்பேடு  · 
கேள்விக் குறி  · 
கோப்பு  · 
கோடு  · 
சமமாக்குதல்  · 
சின்னம்  · 
சேர்க்கை  · 
சொல்  · 
தாள்  · 
நிறுத்தக் குறி  · 
நூலகம்  · 
படித்தல்  · 
பட்டியல்  · 
பயிற்சி  · 
பரீட்சை  · 
பல்கலைக்கழகம்  · 
பள்ளி ஆண்டு  · 
பள்ளிக்கூடம்  · 
பாடநெறி  · 
புத்தகம்  · 
புரிந்துகொள்ளுதல்  · 
பென்சில்  · 
பேப்பர் கிளிப்  · 
மதிப்பெண்  · 
மாணவர்  · 
மாணவர்  · 
யோசனை  · 
வகுத்தல்  · 
வகுப்பறை  · 
வகை  · 
வரைகோல்  · 
வர்ணனை  · 
விசைப்பலகை  · 
விடுமுறை  · 
விதி  · 
வீட்டுப் பாடம்  · 
வேதியியல்  · 

Languages

Tamil, Chineza, more