பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - الضمائر، إرتباطات، حروف جرّ65 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Tamil
Limbaj de traducere: Arabic
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    لَيسَ فقط … لكن أيضاً
   0 0 அடியில்    تحت
   0 0 அதேபோல    بالإضافة إلى
   0 0 அதோடு சேர்த்து    بالأضافة إلى
   0 0 அனைவரும்    كُلّ
   0 0 அருகில்    قُرْب
   0 0 அல்லது    أمّا
   0 0 அவர்    هو
   0 0 அவள்    هي
   0 0 அவ்ர்கள்    هم
   0 0 அவ்வாறே    على نفس النمط
   0 0 ஆனால்    لكن
   0 0 இடையில்    بين
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    كلا … و
   0 0 இருந்த போதிலும்    بالرغم مِنْ
   0 0 இருந்து    مِنْ
   0 0 இல்    في
   0 0 இல்லாமல்    بدون
   0 0 உடன்    مَع
   0 0 உட்புறம்    داخل
   0 0 எங்கு    حيث (إلى)
   0 0 எங்கே    أين
   0 0 எதிராக    ضدّ
   0 0 எனவே    لذا
   0 0 எனில்    إذا
   0 0 என்ன    ما
   0 0 எப்படி    كَمْ
   0 0 எப்போது    متى
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    قبل كل شيء
   0 0 ஏதாவது    الشيء
   0 0 ஏனெனில்    لأن
   0 0 ஏன்    لِماذا
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    كُلّ شخص
   0 0 க்கு    ل
   0 0 க்கு    إلى
   0 0 சமயத்தில்    بينما
   0 0 சுற்றிலும்    حول
   0 0 தொடங்கி    منذ
   0 0 நான்    أنا
   0 0 நாம்    نحن
   0 0 நீ    أنت
   0 0 நோக்கி    نحو
   0 0 பக்கத்தில்    بجانب
   0 0 படி    طبقاً ل
   0 0 பற்றி    حول
   0 0 பின்னால்    وراء
   0 0 பிறகு    بعد
   0 0 பொருட்டு    لكي
   0 0 போது    أثناء
   0 0 மத்தியில்    بين
   0 0 மற்றும்    و
   0 0 மீண்டும்    ثانيةً
   0 0 மீது    على
   0 0 முன்    أمام
   0 0 மூலம்    خلال
   0 0 மேலும்    علاوة على ذلك
   0 0 மேலும்    أيضاً
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    شيء أكثر واحد
   0 0 மேல்    على قمةِ
   0 0 யாருடைய    الذي
   0 0 யாரோ ஒருவர்    شخص ما
   0 0 யார்    مَنْ
   0 0 வரைக்கும்    حتى
   0 0 வெறும்    فقط
   0 0 வெளியே    خارج
Languages: Tamil, Araba, more...
Lectii: Tamil-Araba, more...