கல்வி 1 - التعليم 1

பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி. كل شيء عن المدرسة , الكلية , الجامعة

49 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Tamil
Limbaj de traducere: Arabic
Word Translation
   0 0 அகராதி    القاموس
   0 0 அச்சுப்பொறி    الطابعة
   0 0 அருங்காட்சியகம்    المتحف
   0 0 அரையாண்டுப் பருவம்    الفصل الدراسي
   0 0 உண்மை    الحقيقة
   0 0 எண்ணுதல்    للحِساب
   0 0 கணினி    الحاسوب
   0 0 கணினி அறிவியல்    عِلْم الحاسبات
   0 0 கணினித் திரை    المراقب
   0 0 கரும்பலகை    جدول
   0 0 கற்பித்தல்    للتَعليم
   0 0 கால்குலேட்டர்    الحاسبة
   0 0 குறிப்பேடு    دفتر الملاحظات
   0 0 கேள்விக் குறி    علامة الإستفهام
   0 0 கோப்பு    الملف
   0 0 கோடு    الخَطّ
   0 0 சமமாக்குதல்    للمُسَاواة
   0 0 சின்னம்    الرمز
   0 0 சேர்க்கை    المجموعة
   0 0 சொல்    الكلمة
   0 0 தாள்    الصفحة
   0 0 நிறுத்தக் குறி    علامة ترقيم
   0 0 நூலகம்    المكتبة
   0 0 படித்தல்    للدِراسَة
   0 0 பட்டியல்    القائمة
   0 0 பயிற்சி    تمرين
   0 0 பரீட்சை    إمتحان
   0 0 பல்கலைக்கழகம்    الجامعة
   0 0 பள்ளி ஆண்டு    السنة الدراسية
   0 0 பள்ளிக்கூடம்    المدرسة
   0 0 பாடநெறி    الفصل
   0 0 புத்தகம்    الكتاب
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல்    للفَهْم
   0 0 பென்சில்    قلم الرصاص
   0 0 பேப்பர் கிளிப்    الدبوس الورقي
   0 0 மதிப்பெண்    الدرجة
   0 0 மாணவர்    الطالب
   0 0 மாணவர்    التلميذ
   0 0 யோசனை    فكرة
   0 0 வகுத்தல்    للتَقسيم
   0 0 வகுப்பறை    قاعة الدروس
   0 0 வகை    النوع
   0 0 வரைகோல்    الحاكم
   0 0 வர்ணனை    التعليق
   0 0 விசைப்பலகை    لوحة المفاتيح
   0 0 விடுமுறை    العطلة
   0 0 விதி    القاعدة
   0 0 வீட்டுப் பாடம்    الواجب البيتي
   0 0 வேதியியல்    الكيمياء
Languages: Tamil, Araba, more...
Lectii: Tamil-Araba, more...