Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol - Pronomoj, konjunkcioj, prepozicioj65 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Tagalog
Limbaj de traducere: Esperanto
Word Translation
      0 0 ako mi
      0 0 alinman ambaŭ
      0 0 ano kio
      0 0 at kaj
      0 0 at isa pa krome
      0 0 at saka same kiel
      0 0 at saka ankaŭ
      0 0 ayon sa laŭ
      0 0 bakit kial
      0 0 bukod sa malgraŭ, spite al
      0 0 bukod sa lahat krome
      0 0 dahil ĉar
      0 0 dahil sa de kiam
      0 0 gayun din same, simile
      0 0 habang dum
      0 0 habang dum
      0 0 hanggang ĝis
      0 0 hindi lang…ngunit… ne nur…sed ankaŭ…
      0 0 ikaw vi
      0 0 isang bagay io
      0 0 isang tao iu
      0 0 kailan kiam
      0 0 kanino kies
      0 0 karagdagan sa plie
      0 0 kasama sa inter
      0 0 kung se
      0 0 kung gayon tiel
      0 0 lahat ĉio
      0 0 lahat ĉiu
      0 0 lamang nur
      0 0 malapit proksime
      0 0 may kun
      0 0 mula el
      0 0 mula tra
      0 0 paano kiel
      0 0 pagkatapos post
      0 0 para por
      0 0 para ĝis
      0 0 para por
      0 0 pareho…at kaj…kaj
      0 0 pero sed
      0 0 sa sur
      0 0 sa en
      0 0 sa gitna inter
      0 0 sa ibabaw ng supre
      0 0 sa ilalim sub
      0 0 sa karagdagan plue
      0 0 sa labas ng ekstere
      0 0 sa likod post
      0 0 sa loob interne
      0 0 sa palibot ĉirkaŭ
      0 0 sa tabi apud
      0 0 sa tapat ng antaŭ
      0 0 sa uulitin denove
      0 0 saan kien
      0 0 saan kie
      0 0 salungat kontraŭ
      0 0 sila ili
      0 0 sino kiu
      0 0 sya ŝi
      0 0 sya li
      0 0 tayo ni
      0 0 tungkol pri
      0 0 tungo al
      0 0 wala sen
Languages: Tagalog, Esperanto, more...
Lectii: Tagalog-Esperanto, more...