قید‌های گوناگون 1 - Vários Advérbios 148 words

0 0
Limbaj de cuvinte: Farsi
Limbaj de traducere: Portuguese
Word Translation
      0 0 آنجا   
      0 0 البته    claro
      0 0 اینجا    aqui
      0 0 با هم    juntos
      0 0 بد    muito mal
      0 0 بسیار    muito
      0 0 بسیار    muito
      0 0 بعضی وقتها    às vezes
      0 0 بنابراین    portanto
      0 0 به ندرت    raramente
      0 0 به هر حال...    a propósito...
      0 0 بیشتر    mais
      0 0 تاحدودی    particularmente
      0 0 تعداد خیلی زیاد    demasiados
      0 0 تقریباً    quase
      0 0 تنها    somente
      0 0 جایی که    onde
      0 0 خوب    bem
      0 0 در میان    no meio
      0 0 دوباره    de novo
      0 0 سپس    então
      0 0 شاید    talvez
      0 0 عموماً    geralmente
      0 0 غالباً    frequentemente
      0 0 قبلاً    anteriormente
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    do avesso
      0 0 مسلماً    certamente
      0 0 معمولاً    habitualmente
      0 0 مقدار خیلی زیاد    de mais
      0 0 ممکن است    talvez
      0 0 هرگز    jamais
      0 0 هم    também
      0 0 همچنین    também
      0 0 همیشه    sempre
      0 0 هنوز    ainda
      0 0 وارونه    de cabeça para baixo
      0 0 واقعا    realmente
      0 0 چرا    por que
      0 0 چقدر    quanto
      0 0 چند تا    quantos
      0 0 چه    o que
      0 0 چه کسی    quem
      0 0 چون    porque
      0 0 چگونه    como
      0 0 کافی    suficiente
      0 0 کاملاً    bastante
      0 0 کلاً    de modo algum
      0 0 کمی    um pouco
Languages: Farsi, Portugheza, more...
Lectii: Farsi-Portugheza, more...