Various Verbs 2 - Різні дієслова 266 words

3 0
Limbaj de cuvinte: English
Limbaj de traducere: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 to annoy    набридати (nabrydaty)
      0 0 to answer    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 to attach    приєднувати (pryyednuvaty)
      0 0 to be able    могти (mohty)
      0 0 to be bored    нудьгувати (nud'huvaty)
      0 0 to beat    бити (byty)
      0 0 to believe    вірити (vіryty)
      0 0 to bend    гнути (hnuty)
      0 0 to blow    дути (duty)
      0 0 to bore    вганяти в нудьгу (vhanjaty v nud'hu)
      0 0 to break    ламати (lamaty)
      0 0 to capture    захоплювати (zakhopljuvaty)
      0 0 to change    змінювати (zmіnjuvaty)
      0 0 to chatter    базікати (bazіkaty)
      0 0 to check    перевіряти (perevіrjaty)
      0 0 to complain    скаржитися (skarzhytysja)
      0 0 to create    створювати (stvorjuvaty)
      0 0 to deceive    обманювати (obmanjuvaty)
      0 0 to disobey    не підкорятися (ne pіdkorjatysja)
      0 0 to disturb    турбувати (turbuvaty)
      0 0 to drop    зронити (zronyty)
      0 0 to dry    сушити (sushyty)
      0 0 to empty    спустошувати (spustoshuvaty)
      0 0 to explain    пояснювати (pojasnjuvaty)
      0 0 to fight    битися (bytysja)
      0 0 to fill    наповнювати (napovnjuvaty)
      0 0 to follow    слідувати (slіduvaty)
      0 0 to forbid    забороняти (zaboronjaty)
      0 0 to frown    супити брови (supyty brovy)
      0 0 to get used to    звикати до (zvykaty do)
      0 0 to give back    повертати (povertaty)
      0 0 to invite    запрошувати (zaproshuvaty)
      0 0 to joke    жартувати (zhartuvaty)
      0 0 to know    знати (znaty)
      0 0 to let    дозволяти (dozvoljaty)
      0 0 to lose    губити (hubyty)
      0 0 to make a mistake    помилятися (pomyljatysja)
      0 0 to meet    зустрічати (zustrіchaty)
      0 0 to obey    підкорятися (pіdkorjatysja)
      0 0 to persuade    умовляти (umovljaty)
      0 0 to promise    обіцяти (obіtsjaty)
      0 0 to protect    захищати (zakhyshchaty)
      0 0 to relax    розслаблюватися (rozslabljuvatysja)
      0 0 to release    відпускати (vіdpuskaty)
      0 0 to remember ...    пам`ятати ... (pam`jataty ...)
      0 0 to remove    видаляти (vydaljaty)
      0 0 to repeat    повторювати (povtorjuvaty)
      0 0 to rescue    рятувати (rjatuvaty)
      0 0 to screw something on    закручувати що-небудь (zakruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 to separate    розділяти (rozdіljaty)
      0 0 to shake    трясти (trjasty)
      0 0 to signify    позначати (poznachaty)
      0 0 to sink    тонути (tonuty)
      0 0 to speak fluently    вільно володіти (мовою) (vіl'no volodіty (movoju))
      0 0 to steal    красти (krasty)
      0 0 to succeed    домогтися успіху (domohtysja uspіkhu)
      0 0 to take place    проходити (prokhodyty)
      0 0 to tear    розривати (rozryvaty)
      0 0 to unfold    розвертати (rozvertaty)
      0 0 to unscrew something    викручувати що-небудь (vykruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 to wake up    прокидатися (prokydatysja)
      0 0 to want    хотіти (khotіty)
      0 0 to wash    мити (myty)
      0 0 to wipe    витирати (vytyraty)
      0 0 to wish    бажати (bazhaty)
      0 0 to worry about    турбуватися про (turbuvatysja pro)
Languages: Engleza, Ucrainiana, more...
Lectii: Engleza-Ucrainiana, more...
Audio Lectii: Engleza-Ucrainiana