الطبيعة - Naturo

طبيعة الأم، أمك!. Savu panjon naturon.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  maro
 ·  lago
 ·  vulkano
 ·  monteto
 ·  neĝo
 ·  glaco
 ·  monto
 ·  ŝtono
 ·  fumo
 ·  sablo
 ·  marbordo
 ·  surfaco
 ·  ĉielo
 ·  strando
 ·  suno
 ·  dezerto
 ·  roko
 ·  lumo
 ·  herbo
 ·  arbaro
 ·  nubo
 ·  kosmo
 ·  planedo
 ·  flamo
 ·  pluvo
 ·  fajro
 ·  stelo
 ·  rivero
 ·  aero
 ·  insulo
 ·  oceano

Languages

Araba, Esperanto, more