الوقت 2 - tempo 2

لا تضيّع وقتَكَ! تعلم كلمات جديدةَ. Ne perdu tempon.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: Esperanto


Word  ·  Translation
 ·  aprilo
 ·  aŭgusto
 ·  oktobro
 ·  dimanĉo
 ·  merkredo
 ·  lundo
 ·  mardo
 ·  vendredo
 ·  ĵaŭdo
 ·  printempo
 ·  aŭtuno
 ·  sabato
 ·  vintro
 ·  somero
 ·  decembro
 ·  septembro
 ·  februaro
 ·  marto
 ·  majo
 ·  novembro
 ·  januaro
 ·  julio
 ·  junio

Languages

Araba, Esperanto, more