البنايات، المنظمات - Konstruaĵoj, organizaĵoj

الكنائس، المسارح، محطات القطارِ، المخازن. Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  turo
 ·  konstruaĵo
 ·  universitato
 ·  ponto
 ·  malliberejo
 ·  suberbazaro
 ·  apoteko
 ·  hotelo
 ·  kastelo
 ·  fortikejo
 ·  kiosko
 ·  preĝejo
 ·  muzeo
 ·  panejo
 ·  vendejo
 ·  lernejo
 ·  naĝejo
 ·  hospitalo
 ·  moskeo
 ·  banko
 ·  fabriko
 ·  kafeterio
 ·  restoracio
 ·  templo
 ·  biblioteko
 ·  librovendejo
 ·  stadiono
 ·  ambasadorejo
 ·  kinejo
 ·  benzinejo
 ·  stacidomo
 ·  fajrobrigadejo
 ·  nutraĵvendejo
 ·  komerca centro
 ·  policejo
 ·  flughaveno
 ·  oficejo
 ·  poŝtoficejo
 ·  nubskrapulo
 ·  vojaĝagentejo

Languages

Araba, Esperanto, more