الدين , السياسة , الجيش , العلم - Religio, politiko, militaferoj, scienco

لا تفوت أهم الدروس لدينا . انشر الحب لا الحرب. Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  imperiestro
 ·  parado
 ·  ekonomio
 ·  pafilo
 ·  soldato
 ·  generalo
 ·  milita
 ·  milito
 ·  realo
 ·  lanco
 ·  estro
 ·  armilo
 ·  fajrarmilo
 ·  paco
 ·  politiko
 ·  politikisto
 ·  glavo
 ·  policisto
 ·  raketo
 ·  sciencisto
 ·  mezepoko
 ·  ferio
 ·  ekzemplo
 ·  flago
 ·  scienco
 ·  kavaliro
 ·  vakuo
 ·  kosmo
 ·  fizikisto
 ·  forto
 ·  potenco
 ·  eklezio
 ·  planedo
 ·  kemio
 ·  mitraleto
 ·  civitano
 ·  helikoptero
 ·  moskeo
 ·  pistolo
 ·  templo
 ·  batalo
 ·  tombejo
 ·  reĝo
 ·  reĝino
 ·  armeo
 ·  magistrato
 ·  blendo
 ·  religia
 ·  urbestro
 ·  sago
 ·  pafo
 ·  Kristnasko
 ·  militmara ŝiparo
 ·  elektra
 ·  militi kontraŭ…
 ·  kapti
 ·  defendi
 ·  preĝi
 ·  bati
 ·  batali
 ·  inventisto
 ·  esploristo

Languages

Araba, Esperanto, more