التعليم 2 - Instruado 2

الجزء الثاني من درسنا الشهير عن عملية التعليم. Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  literaturo
 ·  adicio
 ·  ekonomio
 ·  historio
 ·  geografio
 ·  eraro
 ·  cirklo
 ·  grado
 ·  matematiko
 ·  plus
 ·  angulo
 ·  samklasano
 ·  multipliko
 ·  kreto
 ·  subtraho
 ·  projekciilo
 ·  ĉapitro
 ·  fiziko
 ·  divido
 ·  skribilo
 ·  gramatiko
 ·  sumo
 ·  triangulo
 ·  skrapgumo
 ·  laboratorio
 ·  bazlernejo
 ·  liceo
 ·  kvadrato
 ·  lernobjekto
 ·  temo
 ·  minus
 ·  sistemo
 ·  geometrio
 ·  eksperimento
 ·  informatiko
 ·  tornistro
 ·  malĝusta
 ·  biologio
 ·  sociologio
 ·  ekologio
 ·  astronomio
 ·  psikologio
 ·  solvi
 ·  babili
 ·  desegni
 ·  forviŝi
 ·  parkere
 ·  lerneja
 ·  radiuso

Languages

Araba, Esperanto, more