الحياة , العمر - Vivo, Aĝo

الحياة قصيرة . تعلم كل شيء عن مراحل الحياة من الولادة و ختى الممات. La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.

Limbaj de cuvinte: Arabic
Limbaj de traducere: EsperantoWord  ·  Translation
 ·  vivo
 ·  fekundeco
 ·  bebo
 ·  aĝo
 ·  nasko
 ·  viva
 ·  juna
 ·  naskiĝtago
 ·  maljuna
 ·  maljuniĝi
 ·  vivi
 ·  morti
 ·  naski
 ·  naskiĝi
 ·  morta

Languages

Araba, Esperanto, more