ต้นไม้ที่มีหนาม  - 

ต้นไม้ที่มีหนาม - 刺Usage Examples

ต้นไม้ที่มีหนาม (Tailandês)


(Japonês)