agosto  -  Augusztus

Usage Examples

agosto (Italiano)


Augusztus (Húngaro)