시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


  

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


  

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


  

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


  

교회, 극장, 기차역, 상점들. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


  

학교, 대학에 대한 모든 것. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


  

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


  

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


  

  

  

  

  

  

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. Máte raději palce, nebo centimetry?


  

  

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení  

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


  

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


  

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


  

  

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


  

  

내 주변 사람들 묘사해보기. Jak popsat lidi kolem sebe


  

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. Vše o červené, bílé a modré


  

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


  

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


  

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


  

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


  

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


  

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


  


  

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


  

맛있는 수업 2. Pokračování lekce k sežrání.


  

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


  

사람들과 어울리는 법. Jak se dostat mezi lidi


  

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


  

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


  

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


  

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


  

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


  

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


  

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. Poznejte svět, ve kterém žijete


  

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!