A A Á B C D E E É F G H I I Í J K L M N N Ñ O O Ó P Q R S T U U Ú Ü V W X Y Z

  

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


  

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Jak opisać ludzi wokół ciebie


  

  

  

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


  

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


  

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


  

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


  

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


  

La parte 2 de la deliciosa lección.. Część 2 pysznej lekcji


  

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


  

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


  

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


  

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


  

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


  

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą  

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


  

  

Conoce el mundo donde vives.. Poznaj świat w którym żyjesz


  

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


  

  

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


  

Muévete lentamente, conduce seguro.. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


  

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Ocal naturę, twoją matkę!


  

Uno, dos, tres... Millones, billones.. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


  

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


  

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


  

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języ


  

  

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


  


  

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


  

Aprende cómo socializar con la gente.. Naucz się udzielać towarzysko


  

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


  

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


  

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


  

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


  

  

  

  

  

  

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.