Animales - Zwierzęta

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.

palavras

      

Características Humanas 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Jak opisać ludzi wokół ciebie

palavras      

Ciudad, Calles, Transporte - Miasto, Ulice, Transport

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery

palavras

      

Clima - Pogoda

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra

palavras

      

Coche - Samochód

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę

palavras

      

Colores - Kolory

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim

palavras

      

Comida, Restaurantes, Cocina 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.

palavras

      

Comida, Restaurantes, Cocina 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 2

La parte 2 de la deliciosa lección.. Część 2 pysznej lekcji

palavras

      

Deportes, Juegos, Afición - Sporty, Gry, Hobby

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.

palavras


      

Dinero, De compras - Pieniądze, Zakupy

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.

palavras

      

Edificios, Organizaciones - Budynki, Organizacje

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy

palavras

      

Enseñanza 1 - Edukacja 1

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach

palavras

      

Enseñanza 2 - Edukacja 2

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych

palavras

      

Entretenimiento, Arte, Música - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą

palavras

      

Familia - Rodzina

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.

palavras


      

Geografía: Países, Ciudades... - Geografia: Kraje, Miasta

Conoce el mundo donde vives.. Poznaj świat w którym żyjesz

palavras

      

Instrumentos - Narzędzia

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych

palavras


      

Medidas - Miary, Pomiary

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?

palavras

      

Movimiento, Direcciones - Ruch, Kierunki

Muévete lentamente, conduce seguro.. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie

palavras

      

Naturaleza - Natura

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Ocal naturę, twoją matkę!

palavras

      

Números - Liczby

Uno, dos, tres... Millones, billones.. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony

palavras

      

Partes del cuerpo humano - Części ciała człowieka

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach

palavras

      

Plantas - Rośliny

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach

palavras

      

Profesión - Zawód

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języ

palavras


      

Ropa 1 - Ubrania 1

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć

palavras


      

Salud, medicina, higiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy

palavras

      

Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Aprende cómo socializar con la gente.. Naucz się udzielać towarzysko

palavras

      

Sentimientos, sensaciónes - Uczucia, Zmysły

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku

palavras

      

Tiempo 1 - Czas 1

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!

palavras

      

Tiempo 2 - Czas 2

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów

palavras

      

Trabajo, negocios, oficina - Praca, Biznes, Biuro

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy

palavras


      

Vida, Edad - Życie, Wiek

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.

palavras

Languages: Espanhol, Polonês, more...
Lições: Espanhol-Polonês, more...