A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Kissat ja koirat. Linnut ja kalat. Kaikki eläimistä


  

Churches, theatres, train stations, stores. Kirkot, teatteri, juna-asemat, kaupat


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Oletko vieraassa maassa ja haluat vuokrata auton? Sinun pitää tietää kummalla puolella on sen ohjauspyörä


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Älä eksy suuressa kaupungissa. Kysy, miten päästä oopperatalolle


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Kaikkea, mitä voit pukea yllesi näyttääksesi hyvältä ja pysyäksesi lämpimänä


  

  

All about red, white and blue. Kaikkea punaisesta, valkoisesta ja sinisestä


  

All about school, college, university. Kaikki koulusta, korkeakoulusta, yliopistosta


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Osa 2 kuuluisasta oppijaksostamme koulutuksen eri vaiheista


  

What would be our life without art? An empty shell. Mitä olisikaan elämä ilman taidetta? Tyhjä kuori


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Äiti, isä, sukulaiset. Perhe on tärkeintä elämässä


  

All about love, hate, smell and touch. Kaikki rakkaudesta, vihasta, hajuista ja kosketuksesta


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Herkullinen oppijakso. Kaikkea suosikkiruuista, herkullisista mieliteoistasi


  

Part two of yummy lesson. Toinen osa herkullisesta oppijaksosta


  

Know the world where you live. Tunne maailma, jossa elät


  

Know how to socialize with people. Tiedä miten seurustella ihmisten kanssa  

How to tell doctor about your headache. Kuinka kertoa lääkärille päänsärystäsi


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Keho on astia sielulle. Opi jaloista, käsistä ja korvista


  

How to describe people around you. Kuinka kuvailla muita ihmisiä


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Elämä on lyhyt. Opi sen eri vaiheet syntymästä kuolemaan


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Käytätkö mieluummin tuumia vai senttimetrejä? Oletko metrinen vielä?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Älä jätä väliin tätä oppijaksoa. Opi miten laskea rahoja


  

Move slowly, drive safely.. Liiku hitaasti, aja turvallisesti.


  

Preserve nature, your mother!. Suojele luontoa, joka on äitisi!


  

One, two, three… Millions, billions. Yksi, kaksi, kolme.. Miljoona, miljardi


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Opi meitä ympäröivistä luonnon ihmeistä. Kaikki kasveista: puut, kukat, pensaat


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. On tärkeää olla hyvä ammatti nykypäivänä. Voitko olla ammattilainen ilman vieraan kielen osaamista? Tuskinpa!  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Älä jätä väliin kaikkein vakavinta oppijaksoamme! Rakasta, älä sodi!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Pidä hieman hauskaa. Kaikkea jalkapallosta, sakista ja keräilemisestä


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Kello käy! Ei ole aikaa viivytellä! Opi nyt ajasta Internet Polygotin avulla


  

Don`t waste your time! Learn new words. Älä tuhlaa aikaasi! Opi uusia sanoja


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Tiedä mitä sinun pitäisi käyttää siivoamiseen, korjaamiseen ja puutarhan laittoon


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. Ei ole huonoa säätä, jokainen sää ovat hyvä.


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Älä työskentele liian kovaa. Lepää hetki, opi työhön liittyviä sanoja