Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle - Praca, Biznes, Biuro

Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy

palavras

      

Auto - Samochód

Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę

palavras

      

Beruf - Zawód

Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków

palavras

      

Bewegung, Richtungen - Ruch, Kierunki

Langsam bewegen, sicher fahren.. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie

palavras

      

Der Menschliche Körper - Części ciała człowieka

Alles über Beine, Arme und Ohren.. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach

palavras


      

Essen, Restaurants, Küche 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Eine leckere Lektion.. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.

palavras


      

Essen, Restaurants, Küche 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Zweiter Teil der leckeren Lektion.. Część 2 pysznej lekcji

palavras

      

Familie - Rodzina

Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.

palavras

      

Farben - Kolory

Alles über rot, weiß und blau. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim

palavras

      

Gebäude, Organisationen - Budynki, Organizacje

Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy

palavras

      

Gefühle, Sinne - Uczucia, Zmysły

Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku

palavras

      

Geld, einkaufen - Pieniądze, Zakupy

Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.

palavras

      

Geografie: Länder, Städte… - Geografia: Kraje, Miasta

Kenne die Welt in der Du lebst!. Poznaj świat w którym żyjesz

palavras

      

Gesundheit, Medizin, Hygiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy

palavras

      


      

Kleidung 1 - Ubrania 1

Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć

palavras


      

Leben, Alter - Życie, Wiek

Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.

palavras

      

Maße, Messungen - Miary, Pomiary

Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?

palavras      

Menschliche Eigenschaften 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.. Jak opisać ludzi wokół ciebie

palavras


      

Natur - Natura

Rettet Mutter Natur!. Ocal naturę, twoją matkę!

palavras

      

Pflanzen - Rośliny

Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach

palavras


      

Sport, Spiele, Hobby - Sporty, Gry, Hobby

Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.

palavras

      

Stadt, Straßen, Transport - Miasto, Ulice, Transport

Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery

palavras

      

Tiere - Zwierzęta

Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.

palavras

      

Unterhaltung, Kunst, Musik - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą

palavras

      

Unterricht 1 - Edukacja 1

Alles über Schule, Hochschule, Universität. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach

palavras

      

Unterricht 2 - Edukacja 2

Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych

palavras

      

Werkzeuge - Narzędzia

Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych

palavras

      

Wetter - Pogoda

Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra

palavras

      

Zahlen - Liczby

Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony

palavras

      

Zeit 1 - Czas 1

Die Zeit rinnt dahin!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!

palavras

      

Zeit 2 - Czas 2

Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów

palavras

Languages: Alemão, Polonês, more...
Lições: Alemão-Polonês, more...
Audio Lições: Alemão-Polonês