பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Çeşitli fiiller 1Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Turkish

Languages

Tamil, Turco, more

Lições

Tamil-Turco, more