கல்வி 2 - Eğitim 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey

49 words

0 0
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Turkish
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    bölüm
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    muhabbet etmek
   0 0 அழித்தல்    silmek
   0 0 அழிப்பான்    silgi
   0 0 ஆரம்    yarıçap
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    ilk okul
   0 0 இயற்பியல்    fizik
   0 0 இலக்கணம்    gramer
   0 0 இலக்கியம்    edebiyat
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    lise
   0 0 உயிரியல்    biyoloji
   0 0 உளவியல்    psikoloji
   0 0 கணிதம்    matematık
   0 0 கழித்தல்    çıkarma
   0 0 கழித்தல் குறி    eksi
   0 0 கூட்டல்    toplama
   0 0 கூட்டல் குறி    artı
   0 0 கோணம்    açı
   0 0 சதுரம்    kare
   0 0 சமூகவியல்    sosyoloji
   0 0 சாக்பீஸ்    tebeşir
   0 0 சூழலியல்    ekoloji
   0 0 சோதனை    deney
   0 0 சோதனைக் கூடம்    laboratuvar
   0 0 டிகிரி    derece
   0 0 தகவலியல்    bilgisayar dersi
   0 0 தவறு    yanlış
   0 0 தவறு    hata
   0 0 தீர்வு காணுதல்    çözmek
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    okulla ilgili
   0 0 பாடப் பொருள்    ders
   0 0 புவியியல்    coğrafya
   0 0 பெருக்கல்    çarpma
   0 0 பொருளியல்    ekonomi
   0 0 பேனா    kalem
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    projektör
   0 0 மனப்பாடம்    ezbere
   0 0 முக்கோணம்    üçgen
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    sırt çantası
   0 0 முறையமைப்பு    sistem
   0 0 மொத்தம்    toplam
   0 0 மையக்கருத்து    tema
   0 0 வகுத்தல்    bölme
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    sınıf arkadaşı
   0 0 வடிவியல்    geometri
   0 0 வட்டம்    daire
   0 0 வரலாறு    tarih
   0 0 வரைதல்    resim yapmak
   0 0 வானவியல்    astronomi
Languages: Tamil, Turco, more...
Lições: Tamil-Turco, more...