இயக்கம், திசைகள் - Kusonga, Pande

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Songea pole pole, endesha gari kwa usalama

Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Swahili

Languages

Tamil, Swahili, more

Lições

Tamil-Swahili, more