பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Verbe diverse 2


Usage Examples, Essays
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Romanian
66 words
Word  ·  Translation
அனுமதிப்பது  ·   

அரட்டை அடிப்பது  ·   

அறிந்துகொள்வது  ·   

அழைப்பது  ·   

இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது  ·   

இணைப்பது  ·   

இயலுதல்  ·   

இழப்பது  ·   

உடைப்பது  ·   

உருவாக்குவது  ·   

உலர்த்துவது  ·   

ஊதுவது  ·   

எதையாவது கழற்றுவது  ·   

எதையாவது திருகுவது  ·   

எரிச்சல் காட்டுவது  ·   

ஏமாற்றுவது  ·   

ஒரு தவறை செய்வது  ·   

ஓய்வெடுப்பது  ·   

கண்விழிப்பது  ·   

கவலைப்படுவது  ·   

காலியாக்குவது  ·   

கிழிப்பது  ·   

கிழ்ப்படிவது  ·   

கீழே போடுவது  ·   

கீழ்ப்படிய மறுப்பது  ·   

குனிவது  ·   

கேலி பேசுவது  ·   

கைப்பற்றுவது  ·   

சந்திப்பது  ·   

சரளமாகப் பேசுவது  ·   

சரிபார்ப்பது  ·   

சலிப்படைவது  ·   

சுத்தம் செய்வது  ·   

தடுப்பது  ·   

திருடுவது  ·   

திரும்ப ஒப்படைப்பது  ·   

துடைப்பது  ·   

துளையிடுவது  ·   

தொந்தரவு செய்வது  ·   

தோற்கடிப்பது  ·   

நடுங்குவது  ·   

நடைபெறுவது  ·   

நம்புவது  ·   

நினைவுகூறுவது  ·   

நிரப்புவது  ·   

நீக்குவது  ·   

பதிலளிப்பது  ·   

பழகிப்போவது  ·   

பாதுகாப்பது  ·   

பின்பற்றுவது  ·   

பிரிந்துவிடுவது  ·   

புகார் கொடுப்பது  ·   

போராடுவது  ·   

பொருள் சுட்டுவது  ·   

மாற்றுவது  ·   

மீட்பது  ·   

மீண்டும் செய்வது  ·   

மூழ்குவது  ·   

வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது  ·   

வாக்குறுதி அளிப்பது  ·   

வாழ்த்துவது  ·   

விடுவிப்பது  ·   

விரிப்பது  ·   

விரும்புவது  ·   

விளக்குவது  ·   

வெற்றிபெறுவது  ·   

Essays

பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 (Tamil)


Verbe diverse 2 (Romeno)