பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Adjective diverse 2


Usage Examples, Essays
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Romanian
48 words
Word  ·  Translation
(அதைக்) காட்டிலும்  ·   

அங்கே  ·   

அடிக்கடி  ·   

அதிகமாக  ·   

அது இருக்கட்டும் ...  ·   

அநேகமாக  ·   

அநேகமாக ... போலும்  ·   

அப்பொழுது  ·   

அரிதாக  ·   

அறவே  ·   

ஆகையால்  ·   

இங்கே  ·   

இன்னும்  ·   

உண்மையிலேயே  ·   

உறுதியாக  ·   

எங்கே  ·   

எத்தனை  ·   

என்ன  ·   

எப்படி  ·   

எப்பொழுதும்  ·   

எவ்வளவு  ·   

ஏனெனில்  ·   

ஏன்  ·   

ஒன்றாக  ·   

ஒருபோதும் இல்லை  ·   

ஒரே ஒரு  ·   

கிட்டத்தட்ட  ·   

கூட  ·   

சிறிது  ·   
சில வேளைகளில்  ·   

தலைகீழாக  ·   

நடுவில்  ·   

நன்கு  ·   

நிச்சயமாக  ·   

நிறைய  ·   

பொதுவாக  ·   

போதுமான  ·   

மிகப் பல  ·   

மிகவும்  ·   

மிகவும்  ·   

மிகுதியாக  ·   

மீண்டும்  ·   

முன்னாள்  ·   

மேலும்  ·   

மோசமாக  ·   

யார்  ·   

வலது பக்கம் வெளியே  ·   

வழக்கமாக  ·   

Essays

பல்வேறு வினையடைகள் 1 (Tamil)


Adjective diverse 2 (Romeno)