செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materiale, Substanțe, Obiecte, Unelte


Usage Examples, Essays
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Romanian
42 words
Word  ·  Translation
ஆக்கப்பொருள்  ·   

இரும்பு  ·   

உருகுதல்  ·   

உலர்தல்  ·   

உலோகம்  ·   

ஊச்சியான  ·   

எண்ணெய்  ·   

கடினமான  ·   

கனமான  ·   

கம்பளி ஆடை  ·   

கரடு முரடான  ·   

கல்  ·   

களிமண்  ·   

காகிதம்  ·   

குறுகிய  ·   

குளிர் அடைதல்  ·   

குளிர்ச்சியான  ·   

குளிர்தல்  ·   

கூர்மையான  ·   

சூடான  ·   

செங்கல்  ·   

திரவம்  ·   

திறந்த  ·   

துணி  ·   

துரு பிடித்தல்  ·   

துளை  ·   

தோல்  ·   

நனைதல்  ·   

நனைத்தல்  ·   

நீராவி  ·   

பனிக்கட்டி  ·   

புத்தம் புதிய  ·   

மரப்பலகை  ·   

மரம்  ·   

மழுங்கிய  ·   

மிருதுவான  ·   

மூடிய  ·   

மென்மையான  ·   

மேற்பரப்பு  ·   

வழுக்குகிற  ·   

வாடுதல்  ·   

வெற்றிடம்  ·   

Essays

செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் (Tamil)


Materiale, Substanțe, Obiecte, Unelte (Romeno)