பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - 様々な動詞266 words

0 0
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அனுமதிப்பது    貸す (Kasu)
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    ペチャクチャしゃべる (PechakuchaShaberu)
   0 0 அறிந்துகொள்வது    知る (Shiru)
   0 0 அழைப்பது    招待する (ShoutaiSuru)
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    擾乱する (JouranSuru)
   0 0 இணைப்பது    付ける (Tsukeru)
   0 0 இயலுதல்    できる (Dekiru)
   0 0 இழப்பது    損をする (SokonawoSuru)
   0 0 உடைப்பது    壊す (Kowasu)
   0 0 உருவாக்குவது    創造する (SouzouSuru)
   0 0 உலர்த்துவது    乾く (Kawaku)
   0 0 ஊதுவது    吹く (Fuku)
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    何かのねじを抜く (NanikaNonejiwoNuku)
   0 0 எதையாவது திருகுவது    何かをねじって締める (NanikaWonejitteShimeRu)
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    顔をしかめる (KaoWoshikameru)
   0 0 ஏமாற்றுவது    ごまかす (Gomakasu)
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    誤りをする (AyamariWosuru)
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    リラックスする (RirakkusuSuru)
   0 0 கண்விழிப்பது    目覚める (MezameRu)
   0 0 கவலைப்படுவது    心配する (ShinpaiSuru)
   0 0 காலியாக்குவது    空にする (SoraNisuru)
   0 0 கிழிப்பது    引き裂く (Hikisaku)
   0 0 கிழ்ப்படிவது    従う (Shitagau)
   0 0 கீழே போடுவது    落とす (OtoSu)
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    従わない (ShitagawaNai)
   0 0 குனிவது    曲がる (Magaru)
   0 0 கேலி பேசுவது    冗談を言う (JoudanWoIu)
   0 0 கைப்பற்றுவது    捕獲する (HokakuSuru)
   0 0 சந்திப்பது    会う (Au)
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    流暢に話す (RyuuchouNiHanasu)
   0 0 சரிபார்ப்பது    チェックする (ChiekkuSuru)
   0 0 சலிப்படைவது    退屈する (TaikutsuSuru)
   0 0 சுத்தம் செய்வது    洗う (Arau)
   0 0 தடுப்பது    禁じる (KinjiRu)
   0 0 திருடுவது    盗む (Nusumu)
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    返す (Kaesu)
   0 0 துடைப்பது    拭く (Fuku)
   0 0 துளையிடுவது    退屈させる (TaikutsuSaseru)
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    いらいらさせる (Irairasaseru)
   0 0 தோற்கடிப்பது    打つ (Utsu)
   0 0 நடுங்குவது    振る (Furu)
   0 0 நடைபெறுவது    行う (Okonau)
   0 0 நம்புவது    信じる (ShinjiRu)
   0 0 நினைவுகூறுவது    覚えている… (OboeTeiru…)
   0 0 நிரப்புவது    いっぱいにする (Ippainisuru)
   0 0 நீக்குவது    取りのぞく (ToriNozoku)
   0 0 பதிலளிப்பது    答える (KotaeRu)
   0 0 பழகிப்போவது    慣れる (NareRu)
   0 0 பாதுகாப்பது    保護する (HogoSuru)
   0 0 பின்பற்றுவது    続く (Tsuduku)
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    分離する (BunriSuru)
   0 0 புகார் கொடுப்பது    不平を言う (FuheiWoIu)
   0 0 போராடுவது    戦う (Tatakau)
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    意味する (ImiSuru)
   0 0 மாற்றுவது    変化する (HenkasuRu)
   0 0 மீட்பது    救出する (KyuushutsuSuru)
   0 0 மீண்டும் செய்வது    繰り返す (Kurikaesu)
   0 0 மூழ்குவது    沈む (Shizumu)
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    説得する (SettokuSuru)
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    約束する (YakusokuSuru)
   0 0 வாழ்த்துவது    願う (Negau)
   0 0 விடுவிப்பது    離す (Hanasu)
   0 0 விரிப்பது    開く (Hiraku)
   0 0 விரும்புவது    欲する (HossuRu)
   0 0 விளக்குவது    説明する (SetsumeisuRu)
   0 0 வெற்றிபெறுவது    成功する (SeikouSuru)
Languages: Tamil, Japonês, more...
Lições: Tamil-Japonês, more...