மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Persone: Parenti, Amici, Nemici…44 words

0 0
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Italian
Word Translation
   0 0 அஞ்சல் அட்டை    una cartolina
   0 0 அண்டை வீட்டார்    un vicino
   0 0 அன்பு    amore
   0 0 அறைத் தோழன்    un compagno di stanza
   0 0 ஆண்பிள்ளை    un uomo
   0 0 ஆண்மையுள்ள    maschile
   0 0 ஆராதித்தல்    adorare
   0 0 உண்மை    la verità
   0 0 உதவி    aiuto
   0 0 எதிரி    un nemico
   0 0 ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல்    baciarsi
   0 0 ஓர் அறிவுரை    un consiglio
   0 0 கடைசிப் பெயர்    un cognome
   0 0 காதலித்தல்    amare
   0 0 குரல்    una voce
   0 0 கூட்ட நெரிசல்    una folla
   0 0 கை குலுக்குதல்    stringersi la mano
   0 0 சரியாக    avere ragione
   0 0 சஹ (மனிதர்)    un compagno
   0 0 சிறு குழந்தை    un neonato
   0 0 சிறுமி    una ragazza
   0 0 சிறுவன்    un ragazzo
   0 0 தவறாக    avere torto
   0 0 நண்பர்    un amico
   0 0 நபர்    una persona
   0 0 நம்பிக்கை வைத்தல்    sperare
   0 0 பரிசு    un regalo
   0 0 பித்தன் போல    come un pazzo
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல்    capire
   0 0 பூச்செண்டு    un bouquet
   0 0 பெண்    una donna
   0 0 பெண்மையுள்ள    femminile
   0 0 பெயர்    un nome
   0 0 பொய்    una bugia
   0 0 பொய் சொல்லுதல்    mentire
   0 0 மக்கள்    la gente
   0 0 மன்னிக்கவும்    spiacente
   0 0 முட்டாள்    uno stupido
   0 0 முதல் பெயர்    un nome
   0 0 முத்தமிடுதல்    baciare
   0 0 முத்தம்    un bacio
   0 0 விதவை    vedova
   0 0 விருந்தாளி    un ospite
   0 0 வெறுத்தல்    odiare
Languages: Tamil, Italiano, more...
Lições: Tamil-Italiano, more...