விலங்குகள் - Animali

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali

52 words

0 0
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Italian
Word Translation
   0 0 அனைத்துண்ணி    un onnivoro
   0 0 அன்னப் பறவை    un cigno
   0 0 ஆடு கத்துதல்    belare
   0 0 ஆடு, மாடுகள்    bestiame
   0 0 ஆண்    un maschio
   0 0 ஆமை    una tartaruga
   0 0 இறக்கை    un`ala
   0 0    una mosca
   0 0 ஊர்ந்து செல்பவை    un rettile
   0 0 ஒட்டகச்சிவிங்கி    una giraffa
   0 0 ஒட்டகம்    un cammello
   0 0 கடற் புறா    un gabbiano
   0 0 கன்று    un vitello
   0 0 குதிரை    un cavallo
   0 0 குரைத்தல்    abbaiare
   0 0 கொசு    una zanzara
   0 0 கோழி    una gallina
   0 0 சிலந்தி    un ragno
   0 0 சுண்டெலி    un topo
   0 0 சுறா    uno squalo
   0 0 செல்லப்பிராணி    un animale domestico
   0 0 டால்பின்    un delfino
   0 0 தவளை    una rana
   0 0 தாவர உண்ணி    un erbivoro
   0 0 தேனீ    un`ape
   0 0 நத்தை    una lumaca
   0 0 நாய்    un cane
   0 0 நாய்க்குட்டி    un cucciolo
   0 0 நீள் மூக்கு    un muso
   0 0 பட்டாம்பூச்சி    una farfalla
   0 0 பாம்பு    un serpente
   0 0 பாலூட்டி    un mammifero
   0 0 புலி    una tigre
   0 0 புழு    un verme
   0 0 பூச்சி    un insetto
   0 0 பூனை    un gatto
   0 0 பெண்    una femmina
   0 0 பெண் வாத்து    un`oca
   0 0 பென்குவின்    un pinguino
   0 0 மாடு கத்துதல்    muggire
   0 0 மாமிச உண்ணி    un carnivoro
   0 0 மியாவ் சப்தம்    miagolare
   0 0 மீன்    un pesce
   0 0 முதலை    un coccodrillo
   0 0 முயல்    un coniglio
   0 0 யானை    un elefante
   0 0 வன    selvatico
   0 0 வரி    una striscia
   0 0 வரிக்குதிரை    una zebra
   0 0 வரியிட்ட    striato
   0 0 வாத்து    una papera
   0 0 வீட்டு    domestico
Languages: Tamil, Italiano, more...
Lições: Tamil-Italiano, more...