இயக்கம், திசைகள் - Movo, direkto

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Malrapide kaj sekure.
Usage Examples
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Esperanto
0 words