பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Zamjenice, veznici, prijedlozi65 words

0 0
Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Croatian
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட ne samo … nego također
   0 0 அடியில் pod
   0 0 அதேபோல kao i
   0 0 அதோடு சேர்த்து pored toga
   0 0 அனைவரும் svi
   0 0 அருகில் blizu
   0 0 அல்லது bilo tko
   0 0 அவர் on
   0 0 அவள் ona
   0 0 அவ்ர்கள் oni
   0 0 அவ்வாறே isto tako
   0 0 ஆனால் ali
   0 0 இடையில் između
   0 0 இரண்டும் ... மேலும் oba… i
   0 0 இருந்த போதிலும் unatoč
   0 0 இருந்து od
   0 0 இல் u
   0 0 இல்லாமல் bez
   0 0 உடன் s
   0 0 உட்புறம் unutar
   0 0 எங்கு kuda
   0 0 எங்கே gdje
   0 0 எதிராக protiv
   0 0 எனவே pa
   0 0 எனில் ako
   0 0 என்ன što
   0 0 எப்படி kako
   0 0 எப்போது kad
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக iznad svega
   0 0 ஏதாவது nešto
   0 0 ஏனெனில் jer
   0 0 ஏன் zašto
   0 0 ஒவ்வொருவரும் svi
   0 0 க்கு za
   0 0 க்கு za
   0 0 சமயத்தில் dok
   0 0 சுற்றிலும் oko
   0 0 தொடங்கி od
   0 0 நான் ja
   0 0 நாம் mi
   0 0 நீ ti
   0 0 நோக்கி prema
   0 0 பக்கத்தில் pokraj
   0 0 படி prema
   0 0 பற்றி oko
   0 0 பின்னால் iza
   0 0 பிறகு poslije
   0 0 பொருட்டு da bi
   0 0 போது tijekom
   0 0 மத்தியில் među
   0 0 மற்றும் i
   0 0 மீண்டும் ponovo
   0 0 மீது na
   0 0 முன் ispred
   0 0 மூலம் kroz
   0 0 மேலும் osim toga
   0 0 மேலும் također
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம் još jedna stvar
   0 0 மேல் na vrhu
   0 0 யாருடைய čiji
   0 0 யாரோ ஒருவர் netko
   0 0 யார் tko
   0 0 வரைக்கும் do
   0 0 வெறும் samo
   0 0 வெளியே izvan
Languages: Tamil, Croata, more...
Lições: Tamil-Croata, more...