இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Chinese

Languages

Tamil, Chinês, more

Lições

Tamil-Chinês, more